Maoineachadh Ùr | New Funding

Chaidh £3 millean de maoineachadh airson goireasan ùra aig ionad ealain is foghlaim Gàidhlig Cnoc Soilleir ann an Uibhist a Deas air a dhearbhadh le John Swinney an diugh. ‘Se fìor dheagh naidheachd a tha seo agus tha e gar cumail air chùrsa gus an dara pàirt dhen phròiseict a chrìochnachadh, a’ toirt dhuinn goireasanContinue reading “Maoineachadh Ùr | New Funding”